Dodatkowe środki dla Twojej rodziny

W Norwegii rodzinom przysługują dodatkowe świadczenia np. zasiłki rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie i inne. Skontaktuj się z nami, a poinformujemy Cię, jakie świadczenie możesz otrzymać. Pamiętaj, że możesz pobierać kilka świadczeń jednocześnie.

Przydatne informacje:

Wszystkie dokumenty z Polski powinny zostać przetłumaczone na język norweski lub angielski (jeżeli nie są wystawione na tzw. drukach unijnych).

Niezbędne dokumenty:

 • kopie wszystkich umów o pracę w Norwegii (za okres pracy, za który ubiegasz się o zasiłek)
 • decyzje o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych (jeżeli przebywałeś na zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii)
 • zezwolenie z policji na pobyt i pracę w Norwegii
 • akt urodzenia dziecka/ci
 • kopia paszportu/dowodu osobistego

Dodatkowo:

 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu wraz z dzieckiem/dziećmi w Polsce
 • zaświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce lub w innym kraju
 • kopia wszystkich Lønns og trekkoppgave, za okresy pracy, za które ubiegasz się o zasiłek (do 3 lat wstecz)
 • akt małżeństwa
  • Jeśli umowa o pracę została podpisana ponad rok wcześniej, należy załączyć zaświadczenie od pracodawcy stwierdzające, że wnioskodawca nadal jest u niego zatrudniony.

UWAGA!

Jeżeli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko/ci dołącz również następujące dokumenty (w zależności od Twojej sytuacji rodzinnej):

 • akt zgonu drugiego rodzica
 • kopię decyzji dot. separacji lub rozwodu wraz z informacją, iż opieka nad dzieckiem została przyznana Tobie

Zapraszamy do skorzystania z formularza online:

PRZEJDŹ DO FORMULARZA