+47 463 573 98

TWÓJ ZAUFANY DORADCA W NORWEGII

Rozliczenie podatkowe 2020

niedziela, 28.02.2021 - 13:48

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony klientów, chciałbym przypomnieć, ze rok 2019 był ostatnim rokiem kiedy odpis mieszkaniowy z tytułu statusu pendlera był ogólnie dostępny. Za rok 2020 odpis ten przysługuje tylko osobom, które podjęły prace w Norwegii po 2018 i tym podatnikom, którzy po 2018 zmienili miejsce zamieszkania (inna gmina) i miejsce pracy w Norwegii (pierwsze dwa lata). Jeżeli chodzi o odpis za tzw kost (diety), przysługuje on tylko podatnikom, którzy nie mieli możliwości przygotowania sobie posiłku w wynajmowanym lokalu i wynosi 159NOK. Do rozliczenia trzeba dołączyć odpowiednie zaświadczenie od właściciela lokalu.

W dalszym ciągu można skorzystać z odpisu rodzicielskiego (foreldrefradrag), trzeba tylko spełniać następujące wymogi: odpisowi podlegają koszty poniesione na: przedszkole, zajęcia sportowe, muzyczne, teatralne i świetlicę. Zajęcia, które można uwzględnić muszą odbywać się po południu, po zajęciach szkolnych lub rano przed lekcjami. Pod odpis rodzicielski nie podlegają także zajęcia, które odbywają się w weekendy lub wieczorami. Nie można tez odliczyć nauki języków obcych czy korepetycji. Jeżeli by państwo chcieli skorzystać z tego odliczenia to trzeba przygotować zaświadczenie z przedszkola o tym, jaką kwotę opłaciłeś za pobyt twojego dziecka w 2020. W kwestii zajęć dodatkowych, trzeba pobrać od organizatora fakturę, zaświadczenie o poniesionych kosztach, na której powinny się znaleźć twoje dane jako płatnika i dane dziecka. Odliczyć można tylko czesne, opłaty za wyżywienie nie podlegają odpisowi.Do rozliczenia trzeba dołączyć akt urodzenia i zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem. Wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone na język norweski lub angielski.

Można też w dalszym ciągu skorzystać z odpisu kosztów kredytu hipotecznego (odsetek) poniesionego poza granicami Norwegii. Zaświadczenie, które należy dołączyć do rozliczenia – powinno zawierać informacje o tym, ze to ty jesteś kredytobiorca, nazwę banku, kwotę opłaconych odsetek wysokość zadłużenia i walutę.

Udostępnij

Polecane wpisy