+47 463 573 98

TWÓJ ZAUFANY DORADCA W NORWEGII

Zwrot rodzinnego do NAV w Norwegii

wtorek, 10.05.2016 - 03:48
NAV żąda zwrotu rodzinnego przez 500 +

W kwietniu 2016 w Polsce zaczął funkcjonować zasiłek „500+”. Główne założenie programu to pomoc finansowa Państwa w wychowaniu dzieci, a otrzymane środki powinny pokryć potrzeby najmłodszych członków rodziny. Cel „500+” to zwiększenie liczby urodzeń oraz poprawa sytuacji rodzin w Polsce, a beneficjentami są dzieci do lat 18. 500 + otrzyma każda rodzina posiadająca więcej niż jedno dziecko. W przypadku posiadania jednego dziecka należy spełnić odpowiednie kryteria dochodowe.

Norweski zasiłek rodzinny otrzymuje każde dziecko do momentu osiągnięcia pełnoletności. Wymogiem jest, aby jeden z rodziców pracował w Norwegii, odprowadzał składki socjalne lub pobierał zasiłki, które są opodatkowane. Najwyższa kwota, która przysługuje dziecku to 970 NOK.

W Norwegii mieszka około 100 tysięcy Polaków, duża część ma rodziny tutaj lub w Polsce. Mimo, że od wprowadzenia dodatkowego świadczenia w Ojczyźnie minął już ponad rok, wiele osób nadal ma trudności związane z właściwym pobieraniem świadczeń.

Jaki zasiłek? Barnetrygd, czy „500+” ?

W sytuacji, w której jeden z rodziców mieszka w Norwegii, pierwszeństwo do wypłaty środków ma kraj zamieszkania dzieci. Jeżeli jedno z rodziców pracuje w Norwegii, a drugie wraz z dziećmi mieszka w Polsce to w przypadku posiadania dwójki lub więcej dzieci, otrzymujemy 500 + na drugie i kolejne dziecko. Pierwsze dziecko otrzyma świadczenia z Norwegii. Nie możemy pobierać świadczeń z obu krajów na każde dziecko. W przypadku zamieszkania całą rodziną na stałe w Norwegii otrzymujemy tylko świadczenia norweskie.

Pamiętaj, że 500 + na pierwsze dziecko przysługuje tylko w momencie spełnienia odpowiednich kryteriów dochodowych. Do dochodu Twojej rodziny wliczają się również pieniądze zarobione poza granicami Polski.

NAV każe zwrócić mi „rodzinne”

Raz do roku NAV sprawdza, czy beneficjent przyznanych środków, na pewno ma do nich prawo. W ostatnim czasie wiele polskich rodzin otrzymuje pisma od norweskiego urzędu z żądaniem zwrotu środków otrzymanych w ramach zasiłku rodzinnego. Argumentem jest tutaj program 500 + w Polsce. Dotyczy to nie tylko osób pobierających 500 +, ale również rodzin, które z tego zasiłku nie korzystały. Najważniejszą kwestią jest tutaj wcześniej wspomniane pierwszeństwo do wypłacania świadczeń. Rodziny, w których rodzice pracują w Norwegii często nie wiedzą, że powinny pobierać świadczenia z Polski. W tej sytuacji otrzymujemy nakaz zwrotu środków z Norwegii. Co dalej?

Większość osób błędnie zakłada, że w tej sytuacji otrzyma pieniądze z Polski i bez problemu dokona zwrotu środków do NAV. Niestety, w praktyce sprawa jest dużo bardziej skomplikowana – w Polsce otrzymamy środki przysługujące nam od dnia złożenia wniosku o 500 +. Co to oznacza? Jeżeli pobieraliśmy zasiłek barnetrygdt od stycznia, w kwietniu otrzymaliśmy wezwanie do zwrotu zasiłku, to w Polsce 500 + otrzymamy dopiero od marca (miesiąc wstecz od daty złożenia wniosku), nie od stycznia. Mówiąc wprost – przez np. 3 miesiące będziemy pozbawieni zasiłku na dzieci. Co w tej sytuacji??

Na szczęście prawo jest w tym wypadku po naszej stronie. Norwegia należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i obowiązuje tutaj koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach wspólnotowych EOG (więcej na ten temat możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/unia-europejska/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego-w-ue/). W związku z powyższym rozporządzeniem mamy prawo do otrzymania 500 + wstecz, niezależnie od daty złożenia wniosku, ponieważ jest to uzupełnienie wniosku zagranicznego.

W takim razie dlaczego wiele rodzin napotyka ogromne trudności z wyegzekwowaniem należnych im środków? Ciężko udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale w tym przypadku należy wytrwale bronić swoich praw oraz pieniędzy. Powyższe rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że określone środki pieniężne są nam zgodnie z prawem należne.

Jeżeli znaleźliście się w podobnej sytuacji i macie pytania, zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij

Polecane wpisy