+47 463 573 98

TWÓJ ZAUFANY DORADCA W NORWEGII

Karta EKUZ w Norwegii

środa, 12.07.2017 - 14:05

Karta EKUZ w Norwegii (Europeisk Helsetrygdkort)

Osoby mieszkające na stałe w Norwegii powinny przed krótkotrwałym wyjazdem zagranicznym np. do Polski, wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (Europeisk Helsetrygdkort). Jest to niezbędny dokument, aby otrzymać pomoc medyczną w nagłych wypadkach poza Norwegią, w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Mimo że posiadanie karty nie jest obowiązkowe, dla własnego bezpieczeństwa każda osoba opuszczająca terytorium Norwegii powinna posiadać kartę EKUZ.

Kto może otrzymać EKUZ w Norwegii?

Wszystkie osoby, które należą do Norweskiego Systemu Ubezpieczeń, mają prawo do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i korzystania z niej podczas wyjazdów zagranicznych. Osoby posiadające stały numer personalny mogą złożyć wniosek za pomocą systemu altinn.no lub bezpośrednio na stronie helfo.no. Jeżeli identyfikujesz się numerem tymczasowym (D-Nummer), musisz złożyć wniosek telefonicznie, dzwoniąc pod numer +47 800 43 573. Wyrabiający kartę EKUZ nie ponosi za nią żadnych opłat, a jej ważności wynosi 3 lata (warunkiem jest przynależność do norweskiego systemu zdrowotnego). Czas oczekiwania na kartę wynosi około 10 dni, a w maju i czerwcu może nieznacznie się wydłużyć. W przypadku, gdy nie otrzymasz przed wyjazdem Twojej karty EKUZ, a niestety podczas wakacji zdarzy się nieszczęśliwy wypadek – Helfo prześle certyfikat zastępczy bezpośrednio do jednostki, w której będziesz leczony.

Karta EKUZ dla członków Twojej rodziny

Członkowie rodziny, osoby posiadającej EKUZ mają prawo do wnioskowania o wydanie dokumentu. Osoby uprawnione to: mąż/żona (lub osoba żyjąca w związku partnerskim/konkubinacie) oraz dzieci do lat 18 (powyżej 18 lat, jeżeli są nadal pod opieką rodzica). Każda osoba w Twojej rodzinie musi posiadać własną kartę EKUZ. Nie ma możliwości otrzymania świadczeń na podstawie karty osoby trzeciej.

Pamiętaj! EKUZ nie uprawnia Cię do korzystania z wcześniej zaplanowanego lub długotrwałego leczenia poza Norwegią – są to tylko niezbędne świadczenia medyczne (jeżeli planujesz długotrwałe leczenie w Polsce – złóż wniosek E-106 lub E-109). Na podstawie karty EKUZ masz prawo do świadczeń na takich samych zasadach, jak mieszkańcy danego kraju – w przypadku, gdy leczysz się w kraju, w którym pobierane są opłaty za usługi medyczne, będziesz musiał je również uiścić.

Masz więcej pytań? Potrzebujesz pomocy w składaniu wniosków lub w kontaktach z Helfo? Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Polecane wpisy